Siva zona

1. GRAĐEVINSKI RADOVI: Sve građevinske radove izvodi kupac po nacrtu prodavca

2. MONTAŽERSKI RADOVI: Zidni elementi se rade u radionici i oni su 260 cm visine za stambene i 290 cm za poslovne objekte. Konstrukcija elemenata je drveni ram d=80mm koji se obostrano oblaze OSB plocom 9mm.U spoljašnje elemente se postavlja parna brana od pvc folije i mineralna vuna 80mm,a u pregradne elemente min.vuna 50mm. Zidni elementi se povezuju spojnicama, temeljačom i venčanicom. U radionici se postavljaju gibljiva creva za razvod struje, telefona i antene po projektu, a kupac sam radi razvod. Posle montaže objekta se vrši oblaganje fasadnih zidova "izoterm " oblogom-stiropor 40mm, malteriše se preko mrežice i nabacuje se zaribana fasada. Zidovi sa unutrašnje strane se oblazu gips -karton pločom 9.5mm, a mokri čvor i deo kuhinje sa vlagootpornom gips-karton plošom 12.5mm preko koje kupac lepi keramiku. Spojevi na unutrašnjim zidovima se obrađuju trakom i ispunjačem i vrsi se kompletno malanje disperzivnom bojom u dva premaza. Fasadna stolarija je sa drvenim kapcima zastakljena izo staklom 4-16-4. Ulazna vrata su čamova masivna a sobna duplo sperovana.

Krovna konstrukcija se radi po proračunu od rešetkastih nosača ili LKV nosača. Krov je kompletno dasčan, preko toga ide ter-papir, vertikalna letva pa preko nje horizontalna, te se tako obezbeđuje strujanje vazduha. Preko letve se postavlja falcovani crep. Sa dornje strane pojasa postavlja se plafonska konstrukcija koja se radi od pocinkovanih profila i pratećeg materijala. Preko profila ide pvc folija i gips - karton ploča. Sa gornje strane se postavlja min.vuna 100mm. Kalkanski delovi krova se oblažu OSB pločama preko kojih ide izoterm. Strehe se opšivaju lamperijom, a venci krova prerađenom daskom 15cm preko koje se ugrađuju horizontalni oluci. Postavljaju se odvodni oluci, uvale i ostala pripadajuća limarija koja se radi od pocinkovanog lima d=0,55mm. Na terasama se postavljaju stubovi, podvlake i ograda. Svi vidni delovi se premazuju sandolinom u 2 premaza.

NAPOMENA:

Ključ u ruke: Pored faze Siva zona, firma Monting Home radi i završne faze gradnje "ključ u ruke", kao i druge faze koje kupcima odgovaraju.

Navedeni preseci elemenata su standard za domaće tržište. U principu, možemo da ispoštujemo bilo koji tehnički opis, samo je potrebno da se kupac izjasni.

Montažne kuće Ivanjica - Monting Home

SPOLJNI ZID SA POLUOBLICOM
1.Glet i disperzivna boja 0,30 mm
2.Gips -karton ploca 9,5 mm
3.OSB ploca 9 mm
4.PVC parna brana 0,15 mm
5.Mineralna vuna 80 mm
6.OSB ploca 9 mm
7.Stiropor 40 mm
8.Poluoblica 42 mm
UNUTRAŠNJI ZID SA GIPS KARTON PLOČAMA
1.Glet i disperzivna boja 0,30 mm
2.Gips -karton ploca 9,5 mm
3.OSB ploca 9 mm
4.Mineralna vuna 50 mm
5.Vazdušni prostor 30 mm
6.OSB ploca 9 mm
7.Gips -karton ploca 9,5 mm
8.Glet i disperzivna boja 0,30 mm
SPOLJNI ZID SA FASADOM
1.Glet i disperzivna boja 0,30 mm
2.Gips -karton ploca 9,5 mm
3.OSB ploca 9 mm
4.PVC parna brana 0,15 mm
5.Mineralna vuna80 mm
6.OSB ploca 9 mm
7.Stiropor 50 mm
8.Lepak sa PVC mrezom 0,50 mm
9.Fasada 0,30 mm
UNUTRAŠNJI ZID SA LAMPERIJOM
1.Drvena lamperija 13 mm
2.OSB ploca 9 mm
3.Mineralna vuna 50 mm
4.Vazdušni prostor 30 mm
5.OSB ploca 9 mm
6.Drvena lamperija 13 mm